IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 9, Descărcări - 47, Vizualizări - 2182
ORCiD
Scopus Author ID
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2020 - 2

Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă
Railean Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 588-591.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments
Railean Elena, Trofimov Victoria, Aktas Daiva
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG.. 131-142.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Innovative tools to promote open electronic archives
Gudima Ana, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”. 181-187.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Событийный маркетинг как средство продвижения библиотечных услуг
Railean Elena
Integrare prin cercetare și inovare.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 180-183.
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Маркетинг взаимоотношений – новый подход  в организации работы библиотек
Railean Elena
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 304-307.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Particularităţile consumului informaţional al doctoranzilor în procesul de cercetare ştiinţifică
Ghinculov Silvia, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 82-87.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra educaţiei: abordare metasistemică
Railean Elena
Școala modernă:
2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 87-90.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговая стратегия как инструмент оптимизации деятельности вузовской библиотеки
Railean Elena
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 268-270.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Мeрчандайзинг как средство продвижения библиотек на информационном рынке Молдовы
Railean Elena
Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 285-287.
Disponibil online 5 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9