IBN
Închide

Berzan Vladimir Petru

Publicaţii la conferinţe din RM - 23, Descărcări - 88, Vizualizări - 4507
ORCiD
Scopus Author ID
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2018 - 1

Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere
Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Andronati Nicolae
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 185-194.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Ctitor Roman, Berzan Vladimir, Oclanschi Ghenadie
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 444-447.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ некоторых макроэкономических показателей
Bîcova Elena, Celac I., Berzan Vladimir
Управляемые электропередачи
2017. Chișinău, Republica Moldova. Институт энергетики. 106-147.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов
Bîcova Elena, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 18-27.
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электрохимический способ обнаружения на арматуре  для железобетонных изделий мест,  склонных к локальной коррозии
Colesnic Igor, Berzan Vladimir, Anisimov Vladimir, Locşin Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 258-260.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice
Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 261-272.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România
Postolati Vitali, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 413-423.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cпособ хранения энергии, полученной из  возобновляемых источников  
Tîrşu Mihai, Berzan Vladimir, Anisimov Vladimir, Postoronca Sveatoslav
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 562-565.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale problemei asigurării cu energie  a Republicii Moldova
Postolati Vitali, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 601-609.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică
Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 610-617.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Биотепловые установки для фермерских хозяйств: разработка и расчет
Sclear Petru, Berzan Vladimir, Lăcustă Ion
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 157-160.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 7

Power electronic system based on IGBT transistors for phase shift installation
Tîrşu Mihai, Calinin Lev, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 100-106.
Disponibil online 8 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Самовозбуждающийся асинхронный генератор в двухфазном исполнении
Berzan Vladimir, Tîrşu Mihai, Bîrlădean Alexandru
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 336-342.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективные направления энергетического использования отходной биомассы в агропромышленном комплексе Молдовы
Sclear Petru, Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 376-383.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение необходимого объема резервных мощностей подземных хранилищ природного газа
Postolati Vitali, Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Golub Irina, Suslov Victor, Moraru Larisa, Alcaz Vasile, Slusari Boris, Ţăranu Marius, Fedotova Eleonora
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 476-484.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение мест размещения потенциальных подземных газохранилищ
Postolati Vitali, Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Alcaz Vasile, Slusari Boris, Isicico Evgheni, Bogdevici Oleg, Fedotova Eleonora
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 485-488.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предварительная оценка затрат на создание ПХГ
Postolati Vitali, Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Oreştean Olga, Alcaz Vasile, Slusari Boris, Fedotova Eleonora
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 489-492.
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варианты развития магистральных газовых сетей Молдовы, необходимые для обустройства ПХГ
Postolati Vitali, Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Golub Irina, Suslov Victor, Alcaz Vasile, Slusari Boris, Fedotova Eleonora
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 500-506.
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 5

Privitor la concepţia şi esenţa proiectului programului de utilizare a resurselor regenerabile energetice în Republica Moldova
Berzan Vladimir, Postolati Vitali
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 560-568.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de întocmire a modelului matematic a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă antrenat de aeromotor
Berzan Vladimir
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 646-654.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23