IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 19, Descărcări - 49, Vizualizări - 4203
Brevete
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2021 - 1

Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitare
Spînu Stela
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 213-219.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Graiurile româneşti din Republica Moldova. Note lexicale
Spînu Stela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 173-177.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova
Spînu Stela
Lumina verbului matern
2019. . Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 128-132.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în localitățile etnic mixte din Republica Moldova
Spînu Stela
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 193-194.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 210-213.
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Educația tinerilor in spiritul valorilor naţionale şi europene
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 200-202.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea graiurilor dacoromâne marcată în opera cărturarilor români
Spînu Stela
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 304-307.
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Impactul migraţiei asupra satului moldovenesc
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 193-197.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Particularităţile morfologice ale graiurilor moldoveneşti din zona de nord în context general românesc
Spînu Stela
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 239-243.
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea terminologiei vitivinicole în graiurile româneşti
Spînu Stela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 327-331.
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în bazinul Mării Negre
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 148-149.
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dimensiunea culturală a identităţii europene: opinii şi interpretări
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. . 103-104.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Multilingvismul - element-cheie al integrării cu succes a imigranţilor în statele–membre ale UE
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 108-110.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea politicilor culturale ale Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale
Spînu Stela, Gheorghiev Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 136-139.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Unele aspecte ale cooperării Republicii Moldova cu UE în domeniul culturii
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 72-74.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic şi gramatical
Spînu Stela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 374-378.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia uneltelor de lucrat via în graiurile moldoveneşti
Spînu Stela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 223-227.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Varietate glotologică și politici lingvistice promovate întru optimizarea dialogului intercultural
Spînu Stela
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 41-43.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţi fonetice ale graiurilor româneşti din sud-estul Ucrainei
Spînu Stela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 435-439.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19