IBN
Închide

Juc Victor Ion

Articole în reviste din RM - 108, Descărcări - 680, Vizualizări - 32516
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2019 - 7

Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor, Moraru Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani
Moraru Victor, Juc Victor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice – 50 de ani de activitate în cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
Juc Victor, Ojovanu Vitalie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea rolului serviciului militar în societate
Coropceanu Ion, Juc Victor, Manolache Constantin
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Evoluția ideilor de unificare europeană: fundamente filosofice și coordonate instituționale
Juc Victor, Diacon Maria
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice de cercetare a sistemelor internaționale: raportul „actor – structură”
Juc Victor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece
Juc Victor, Grosu Ruslana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Victor Moraru la 65 de ani
Cuşnir Valerii, Juc Victor, Ciumac Svetlana, Sprincean Serghei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor, Sprincean Serghei, Roşca Alexandru, Moraru Victor, Mocanu Victor, Albu Natalia, Brînză Sergiu, Mîndru Valeriu
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eforturi de recunoaștere internațională și asigurare a independenței de stat  a Republicii Moldova
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Constantin Manolache la 65 de ani
Cuşnir Valerii, Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Dimensiunea filosofică a Relațiilor Internaționale
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evoluţia culturii organizaţionale a administraţiei publice locale în Republica Moldova
Juc Victor, Ceacîr(Nistiriuc) Irina
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Leonid Chirtoacă la 50 de ani
Juc Victor
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 108