IBN
Închide

Gabinschi Marc

Publicaţii la conferinţe din RM - 9, Descărcări - 23, Vizualizări - 2816
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 4

O chestionare dialectologică ce se impune
Gabinschi Marc
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Tipocart Print" SRL. 77-83.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda polistadială de identificare a claselor de cuvinte (a „părţilor de vorbire”)
Gabinschi Marc
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 68-74.
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la identificarea cuvântului ca fenomen glotic general
Gabinschi Marc
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 151-156.
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încă o precizare privind „supinul” românesc (Prepozitivele substantivelor inexistente ca atare)
Gabinschi Marc
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. Tipogr. „Pro Libra”. 113-117.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

O inadvertenţă a adepţilor ideii de „supin” din limba română
Gabinschi Marc
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 114-119.
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rectificări la tratarea general acceptată a balcanismelor (unele exemple)
Gabinschi Marc
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 227-231.
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Logoforma ca dat nemijlocit şi cuvântul ca abstracţie
Gabinschi Marc
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 226-230.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alte diferenţieri privind „supinul” românesc
Gabinschi Marc
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. Institutul de Filologie al AŞM. 148-153.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Unele antroponime demne de atenţia lingviştilor (alb. trako şi dako)
Gabinschi Marc
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 234-238.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9