IBN
ÎnchidePublicaţii la conferinţe din RM - 3, Descărcări - 9, Vizualizări - 1306
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 3

Destinul dramatic al filologului martir Ion Vasilenco
Cotelnic Teodor
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Tipocart Print" SRL. 62-68.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu
Cotelnic Teodor
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 127-135.
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de lingvistică teoretică în viziunea academicianului Silviu Berejan
Cotelnic Teodor, Eţcu Ion
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. Tipogr. „Pro Libra”. 102-112.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3