Generat de www.ibn.idsi.md
Copyright © 2011-2022 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 26.06.2022, accesat: 26.06.2022
Disponibil: https://ibn.idsi.md

Lista publicaţiilor: Cornea Sergiu (33), Descărcări - 408, Vizualizări - 17114
Articole în reviste din RM - 33 articole.

2021 - 2

Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the internationalization process of higher education in regional universities: the case of Cahul State University “B. P. Hasdeu”
Cornea Sergiu, Mandaji Elena
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția externă a alegerilor parlamentare din 24 februarue 2019 în Republica Moldova
Cornea Sergiu, Mandaji Elena
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale
Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cooperarea autorităților locale cu cele statale – condiție Sine qua non a funcționării eficiente a puterii publice în stat
Cornea Sergiu
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale
Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Contextul administrativ și politic al descentralizării în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea puterii publice în Republica Moldova: sub ce formă(e)?
Cornea Sergiu
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (I)
Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (II)
Cornea Sergiu
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări terminologice privind noțiunile esențiale ale organizării teritoriale a puterii publice
Cornea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Colectivitatea teritorială locală: repere pentru definirea unui concept
Cornea Sergiu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Alegerile parlamentare din 2014: organizarea teritorială a puterii publice în platformele electorale ale concurenților electorali
Cornea Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este necesară o reformă teritorial– administrative în Republica Moldova?.
Cornea Sergiu
Moldoscopie
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Implementarea prevederilor cartei europene a autonomiei locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu, Cornea Valentina
Moldoscopie
Nr. 2(61) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea teritorial-administrativă a judeţului Cahul în componenţa ţinutului Dunărea de Jos (1938-1940)
Cornea Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contribuţii americane în studierea administraţiei publice
Cornea Sergiu, Cornea Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 7 / 2011 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 5 January, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Consideraţii privind implicarea actorilor sociali în procesul de pregătire a specialiştilor în Republica Letonia
Cornea Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Consideraţii şi sugestii privind valorificarea resurselor internet la elaborarea tezelor de licenţă şi master la specialitatea „Administraţie Publică”
Cornea Sergiu, Cornea Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 30 December, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Consideraţii metodice privind elaborarea fişelor de post pentru funcţionarii din Administraţia Publică Locală
Cornea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportările din 6 iulie 1949 în raionul Cahul
Cornea Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 24 December, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Regimul juridic al delimitării teritoriilor colectivităţilor locale
Cornea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Cuvânt înainte
Cornea Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
Cornea Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 22 December, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al delimitarii teritoriilor colectivitatilor locale
Cornea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Definirea legală autonomiei locale
Cornea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 4(48) / 2005 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Autoadministrarea colectivităţilor locale in Moldova medievală
Cornea Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------