IBN
Închide

Guţu Vladimir Ion

Articole în reviste din RM - 53, Descărcări - 525, Vizualizări - 17013
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2019 - 4

Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Interculturally Competent Teacher
Guţu Vladimir, Boghian Ioana
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale
Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor academice: proiectarea matricei de specificații și schemei de notare
Guţu Vladimir, Kandov Pinhas
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev
Guţu Vladimir, Lefter Ludmila
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Postmodernitatea în educație
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţii filosofico-pedagogice între modernism şi postmodernism
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de paradigmă în formarea profesională continua a cadrelor didactice
Guţu Vladimir, Hunca Mihaela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de referinţă al curriculumului universitar
Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Definirea şi statutul epistemologic al pedagogiei
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema personalităţii în educaţie: specificul abordării şi legităţile de formare-dezvoltare
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea optimizării/dezvoltării curriculumului educaţional
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53