IBN
Închide

Guţu Vladimir Ion

Articole în reviste din RM - 57, Descărcări - 643, Vizualizări - 21587
ORCiD
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2020 - 2

Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență
Guţu Vladimir
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Interculturally Competent Teacher
Guţu Vladimir, Boghian Ioana
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale
Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional
Guţu Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea evaluării curriculumului universitar
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Анцибор Л.М. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor academice: proiectarea matricei de specificații și schemei de notare
Guţu Vladimir, Kandov Pinhas
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev
Guţu Vladimir, Lefter Ludmila
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Postmodernitatea în educație
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţii filosofico-pedagogice între modernism şi postmodernism
Guţu Vladimir
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de paradigmă în formarea profesională continua a cadrelor didactice
Guţu Vladimir, Hunca Mihaela
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57