Generat de www.ibn.idsi.md
Copyright © 2011-2023 Instrumentul Bibliometric Naţional.
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.
Actualizat: 09.06.2023, accesat: 09.06.2023
Disponibil: https://ibn.idsi.md


Lista publicaţiilor: Calestru Oleg (1), Descărcări - 6, Vizualizări - 189

Publicaţii la conferinţe, 2022 - 1


Aplicarea metodelor electro- și colori- metrice pentru analiza în situ a calității solului
Stiopca Oleg, Calestru Oleg
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 442-447.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------