IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 51

2022 - 4

The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis

"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 59-66.
Disponibil online 23 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Războiul de la Nistru – momentul (ne) adevărului

Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 62-66.
Disponibil online 26 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența factorilor de mediu asupra amfibienilor caudați la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă

Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 88-93.
Disponibil online 9 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova

, , , ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 60-66.
Disponibil online 20 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecological-evolutionary ethology of the amphibians: conceptual synthesis of research results at regional and European level

1 Tiraspol State University (TSU),
2 Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10. 2021. Chișinău. Institutul de Zoologie. 309-315.
Disponibil online 25 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologia, ecologia și etologia ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) în Rezervația Naturală ”Codrii”

,
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 92-99.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova

, ,
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova

, ,
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”

, ,
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare

, , ,
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 165-168.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi

, , , ,
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 143-154.
Disponibil online 17 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 9-14.
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova

, ,
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 121-125.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european

Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 167-176.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 144-151.
Disponibil online 8 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

, ,
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”

,
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena

,
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 177-185.
Disponibil online 17 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 51