IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 81

2022 - 5

Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 164-168.
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică

, , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 210-216.
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnici didactice interactive aplicate în cadrul lecțiilor de biologie

, , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 189-193.
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate

, , , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 130-135.
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Țesuturile mecanice din tulpina unor magnoliofite – model de construcție inginerească și sursă de fibre textile

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Bons Offices. 110-115.
Disponibil online 21 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Determination of the particularities of growth and development in different temperature conditions of micromicets Alternaria spp., Fusarium spp. and Botrytis spp. in dual culture with Penicillium spp.

, , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxonomic diversity and the bioindicatory role of the bentonic algoflore of lake "La Izvor" (Chisinau)

, , , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de analiză morfologică a frunzei de Trifolium repens L. în calitate de bioindicator fenotipic al stării ecologice a solului

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 62-69.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice

, , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 132-136.
Disponibil online 15 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

, , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 356-360.
Disponibil online 16 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău

, , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 67-73.
Disponibil online 15 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 99-105.
Disponibil online 12 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

, , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea și aplicabilitatea educației ecologice la elevii din învățământul liceal

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 381-384.
Disponibil online 20 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea unor bioindicatori în supravegherea ecosistemelor acvatice

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T. 2020. Chişinău. Tipogr. "Biotehdesign". 58-58.
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţii interspecifice în cadrul algocenozelor perifitonice ale lacului Rîşcani (or. Chişinău)

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 153-156.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 187-191.
Disponibil online 17 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)

, , , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 181-186.
Disponibil online 17 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea bioindicatorilor în supravegherea ecosistemelor acvatice în condiţiile mun. Chişinău

, , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 114-116.
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 81