IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 33

2022 - 7

Best practice methods for estimating sustainable long-term value for lending purpose

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Framework concept development of the management of the property with historical value located in the municipality of Chisinau

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neconformități și greșeli comise în procesul de evaluare a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 30-34.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Введение

Албу Светлана
Технический Университет Молдовы
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 9-9.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction

Technical University of Moldova
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 8-8.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introducere

Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 7-7.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applicability of the direct capitalization method for the valuation of rental real estate in the current conditions in the Republic of Moldova

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. Tehnica-UTM. 165-173.
Disponibil online 3 January, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Experiența municipiului București privind reabilitarea clădirilor istorice

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 40-55.
Disponibil online 9 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza multiaspectuală a unor monumente ale patrimoniului cultural naţional imobil din Iași, România

, , ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 56-78.
Disponibil online 9 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Financing schemes in dwelling constructions

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architectural and historical monuments - real estate market segment

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea patrimoniului arhitectural

Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
2020. Chișinău. MS Logo. 20-32.
Disponibil online 19 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Defectologia materialelor și elementelor constructive ale clădirilor cu valoare arhitecturală

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
2020. Chișinău. MS Logo. 7-19.
Disponibil online 19 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessment of cultural heritage: the legislative and methodological framework of Russian Federation

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Оценка экономической эффективности защитных мероприятий в условиях неопределенности

Тодираш Владимир, Албу Светлана, Албу Ана Чезара
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign“. 123-127.
Disponibil online 22 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The consequences of the omission of the property rights study in the real estate assessment process

Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Exproprierea in contextul managementului proprietăţii publice

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 396-399.
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Himera economică pe piața imobiliară

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 262-265.
Disponibil online 9 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practica internațională în evaluarea drepturilor de proprietate parțiale

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 254-257.
Disponibil online 9 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rețele de gaze – estimarea valorii în condițiile Republicii Moldova (studiu de caz)

Universitatea Tehnică a Moldovei
Buletinul INCERCOM
Nr. 8 / 2016 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 24 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33