IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 8

2020 - 1

Efectul antimicrobian al extractelor vegetale asupra L. Monocytogenes

1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. 405-406.
Disponibil online 24 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Inhibiting of accidental pathogenic microbiota in meat products with berry powders

Cojocari Daniela, , , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 8 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial properties of berry powders in cream cheese

, , Cojocari Daniela, , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial activity of sea Buckthorn powder against four pathogenic bacteria strains

, Cojocari Daniela, , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 39-39.
Disponibil online 31 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Use of berries to reduce the contamination of bakery products

, , , , Cojocari Daniela
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. 289-289.
Disponibil online 15 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial activity of rose hip and hawthorn powders on pathogenic bacteria

, Cojocari Daniela, ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microflora nespecifică a tractului respirator superior la pacienții cu tuberculoză

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. CEP ”Medicina”. 80-80.
Disponibil online 12 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Antibacterian and antifungal properties of algae product BioR

, , Cojocari Daniela, ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 National Center of Public Health
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 81-81.
Disponibil online 13 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8