IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 23

2022 - 1

Abajur pentru o biblioteca. Maxim Melinti, Fiodor Uspenski și Institutul Arheologic Rus din Constantinopol; Nicolae Roșca, Mușuroiul; Valentin Arapu, Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Болюк Олег,

Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abajur pentru o biblioteca

,
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abajur pentru o biblioteca

, , ,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un model de lectură sincretică ilustrat în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco

Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorii ale lecturii și teorii ale receptării: două constante ale metateoriei lecturii

Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. 312-320.
Disponibil online 12 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un studiu imagologic despre Chișinău

Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Louise Rosenblatt: transactional theory

State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 86-87.
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julia Kristeva: the theory of intertextuality

State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 84-85.
Disponibil online 3 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Lectura - o copie imperfectă a operei literare

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogism, intertextuality theory, sociocritics: a syncretic model of reading

State University of Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 23 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introducere în istoria conceptului de lectură

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign”. 51-55.
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations

State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. Alpha Institute for Multicultural Studies. 331-340.
Disponibil online 9 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretarea și suprainterpretarea în viziunea lui Umberto Eco

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul strategiilor actorilor internaționali în modelarea proceselor de negociere (Practici pentru Republica Moldova)

Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SJ, SS. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 267-270.
Disponibil online 27 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intra- and extratexual approaches of literature in the 20th century: naratology and sociocriticism

State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. The Alpha Institute for Multicultural Studies. 757-769.
Disponibil online 12 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lectura ca mod de existență a operei literare

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. 553-558.
Disponibil online 12 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paul Cornea: From the typology of the text to the types of reader and reading

State University „Dimitrie Cantemir”
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019. Tîrgu Mureş, România. Alpha Institute for Multicultural Studies. 576-587.
Disponibil online 3 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matei Călinescu. Conceptul de (re)lectură

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign”. 37-42.
Disponibil online 16 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umberto Eco: conceptul „deschiderii” și limitele ei

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 37-38.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23