IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 22

2022 - 1

Reglementări și realizări ale ocrotirii patrimoniului cultural în perioada antică

, ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 174-186.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Noțiunea de patrimoniu conform reglementărilor naționale

, ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 113-125.
Disponibil online 9 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiența și designul modern al sistemelor fiscale internaționale

Serviciul Fiscal de Stat
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 470-473.
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 1 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecţia juridico-penală a patrimoniului arhitectural în practica națională şi internațională

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 193-212.
Disponibil online 9 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Validity conditions of civil legal act in new civil regulations of Republic of Moldova

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of international regulations regarding the heritage and historical value

, ,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The causes of exoneration from disciplinary liability

Travinskaia Irina,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția patrimoniului cultural imobil al federației ruse

, ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
2020. Chișinău. MS Logo. 76-88.
Disponibil online 20 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Work regulations for people under the age of 18

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza vinovăției – element constitutiv al laturii subiective în cadrul răspunderii materiale în dreptul muncii

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 213-219.
Disponibil online 20 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinovăția – condiție esențială a răspunderii disciplinare în dreptul muncii

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 219-224.
Disponibil online 20 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile întocmirii hotărârilor judecătorești în procedurile contencioase

Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 353-372.
Disponibil online 12 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitatea de muncă a persoanelor cu dizabilități

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 322-325.
Disponibil online 9 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Предпосылки возникновения и проблемы внедрения управленческого учета на предприятиях Республики Молдова

Кирияк Наталия
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf". 102-104.
Disponibil online 7 July, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Noțiunea și obiectul uzucapiunii
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova

Institutul Naţional de Cercetări Economice
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. 349-351.
Disponibil online 1 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul statului în gestionarea eficientă şi durabilă a pieţei financiare nebancare în Republica Moldova

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 389-392.
Disponibil online 18 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 237-239.
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea calităţii învăţământului superior

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I. 2012. Cahul. Tipografia "Centrografic" SRL. 187-196.
Disponibil online 24 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22