IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Gulea Aurelian Petru - 19
Revista: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

2018 - 3

Sinteza și studiul proprietăților antioxidative ale unor noi derivați ai benzoxazolilor

Rusnac Anna, Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthesis, characterization and biological activity of copper(II), Nickel(II), cobalt(III) and iron(III) coordination compounds  with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde N(4)-allyl-s-methylisothiosemicarbazone

Usataia Irina, Graur Vasile, Tsapkov Viktor, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei

Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian, Balan Greta, Bruduniuc Olga
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Влияние комплексного соединения кобальта на некоторые показатели метаболизма железа у поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Балан Диана, Цуркану Штефан, Гуля Аурелиан, Быркэ Мария
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide
Erhan Tatiana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Sinteza unor tiosemicarbazone în baza n-{4-[(hidrazinilcarbonotioil)amino]fenil}acetamidei
Rusnac Roman, Rusnac Anna, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotestarea şi estimarea toxicităţii compuşilor metalooragnici asupra populaţiei de paramecium caudatum
Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roscov-Arcan Elena, Garbuz Olga
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și cercetarea proprietăților biologice ale unor derivați ai 4-amino-5-metil-4h-1,2,4-triazolului-3-tiol
Rusnac Anna, Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Synthesis and antitumor activity of copper, nickel and cobalt coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone
Graur Vasile, Savcin Serghei, Tsapkov Viktor, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Synthesis and biological activity of nickel and copper coordination compounds of 5-nitrofuran-2-carbaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone
Graur Vasile, Zariciuc Elena, Tsapkov Viktor, Barba Nina, Gulea Aurelian
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Sinteza 4-(2-piridil)tiosemicarbazidei şi a unor 4-(2-piridil) tiosemicarbazone şi activitatea antiproliferativă a celulelor leucemice hl-60
Gulea Aurelian, Barbă Alic, Căpăţînă Tatiana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracteristica hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului cu proprietăţi antimicrobiene şi antiproliferative
Paholniţcaia Anastasia, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian, Jalbă Angela, Lozan-Tîrşu Carolina
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis
Rudic Valeriu, Batîr Ludmila, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea prin metoda analizei termice complexe a particularităţilor proceselor de deshidratare a mostrelor de ciuperci şi rădăcini de hrean uscate
Bîrcă Maria, Gulea Aurelian, Lupaşcu Andrei, Ţapcov Victor, Andronic Olesea, Isac-Guţul Tatiana, Cotovaia Aliona
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acumulării cuprului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II)
Rudic Valeriu, Batîr Ludmila, Zosim Liliana, Elenciuc Daniela, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы использования некоторых координационных соединений Mn(II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной фикобилипротеинами
Рудик Валерий, Гуля Аурелиан, Bulimaga Valentina, Efremova Nadejda, Popovschi Lilia
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Efectul stimulator al tris-β-aminoetilaţilor de cobalt(III) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis
Cotovaia Aliona, Gulea Aurelian, Şova Sergiu, Ciumac Daniela, Ţurcanu Ştefan, Rudic Valeriu, Bulimaga Valentina
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai cromului(III) asupra productivităţii spirulinei
Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela, Ciornea Valeriu, Zosim Liliana, Popa Alexei
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы использования некоторых координационных соединений MN (II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной супероксиддисмутазой (Sod)
Рудик Валерий, Гуля Аурелиан, Bulimaga Valentina, Efremova Nadejda, Popovschi Lilia
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Laboratorul de Chimie Analitică al Institutului de Chimie, AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19