IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 63

2022 - 6

Dezvoltarea competențelor de cercetare la studenți prin realizarea experimentului biologic

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 164-168.
Disponibil online 4 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnici didactice interactive aplicate în cadrul lecțiilor de biologie

, , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 189-193.
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate

, , , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 130-135.
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigme moderne în dezvoltarea și învățarea Inteligenței Artificiale

, , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Bons Offices. 116-124.
Disponibil online 21 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Țesuturile mecanice din tulpina unor magnoliofite – model de construcție inginerească și sursă de fibre textile

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Bons Offices. 110-115.
Disponibil online 21 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indigofera species, source of indigo - the most valuable and used natural "dye" in the world

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 493-497.
Disponibil online 24 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Aspecte de analiză morfologică a frunzei de Trifolium repens L. în calitate de bioindicator fenotipic al stării ecologice a solului

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 62-69.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice

, , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 132-136.
Disponibil online 15 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de analiză a istoricului utilizării plantelor medicinale de-a lungul timpului

Universitatea de Stat din Tiraspol
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 78-78.
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie

, , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic Sculeni, r-nul Ungheni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 356-360.
Disponibil online 16 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea micromicetelor fitopatogene din diferite sectoare a mun. Chişinău

, , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 67-73.
Disponibil online 15 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul universitar, cercetătorul, doctor habilitat Vasile Grati la a 80-a aniversare

,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(23) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of the particularities of growth and development in different temperature conditions of micromicets Alternaria spp., Fusarium spp. and Botrytis spp. in dual culture with Penicillium spp.

, , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova

, , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 99-105.
Disponibil online 12 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)

, , , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 181-186.
Disponibil online 17 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

, , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza evoluției învățământului superior din Republica Moldova din perspectiva studiilor de licență și de master

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 231-238.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63