IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 37

2021 - 3

Stații de poștă pe traseul Iași – Chișinău în perioada medievală și începutul celei moderne

Institutul de Istorie
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evenimente politice de la est de Carpați de până la 1400

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foametea organizată din 1946-1947 în Judeţul Bălţi și raionul Ungheni

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Chişinăul la prima etapă de existenţă

Institutul de Istorie
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cărnăţeni, Căuşeni şi Cioburciu. Interpretări ale unor toponime

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(123-124) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un demers comparativ dedicat amenajărilor militare medievale

Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Intărirea otomanilor la gurile Dunării şi pe cursul inferior al Nistrului (1484-1590)

Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Comunitatea musulmană din sud-estul Țării Modovei, ocupat de turci și tătari, în sistemul otoman de administrare

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartea și știința de carte în sud-estul Moldovei, ocupat de turci și tătari

Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 440-453.
Disponibil online 1 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Întărirea turcilor, tătarilor şi nogailor în stânga Prutului (1484-1711)

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mihail Kogălniceanu și sudul Basarabiei (1857-1878)

Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Halippa - un împătimit de trecutul nostru național

,
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017
2017. CHIȘINĂU, 2017. Editura Lexon PRIM. 420-426.
Disponibil online 13 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Nisporenii în timpul celui de al Doilea Război Mondial.Evoluţia structurior administrative şi a vieţii sociale

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din istoria satului Feşteliţa
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confruntări sovieto-americane şi criza rachetelor din Cuba

,
Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Nisporenii şi Primul Război Mondial

Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 12 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O monografie nouă despre satul Feşteliţa
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(102) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimente politice de la est de Carpaţi din a doua treime a secolului al XIV-lea şi balada „Mioriţa”
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea administraţiei sovietice în Nisporeni între 1944 şi 1952

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 23 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieţii culturale și spirituale a Basarabiei interbelice
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37