IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 29

2022 - 6

Noțiunea și statutul juridic al drepturilor copilului minor la nivel național

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 145-152.
Disponibil online 15 January, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formele de protecție a copiilor în situații de risc și cei rămași fără ocrotire părintească

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 167-174.
Disponibil online 16 January, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de cercetare a clasificării monumentelor arhitecturale

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 293-301.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bunurile culturile mobile - noua categorie de bunuri în legislația civilă

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 197-205.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări și realizări ale ocrotirii patrimoniului cultural în perioada antică

, ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 174-186.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul şi tipologia autorităţilor, instituțiilor şi organismelor de specialitate cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit al Uniunii Europene

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 136-144.
Disponibil online 15 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Noțiunea de patrimoniu conform reglementărilor naționale

, ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 113-125.
Disponibil online 9 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza multiaspectuală a unor monumente ale patrimoniului cultural naţional imobil din Iași, România

, , ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 56-78.
Disponibil online 9 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de vinovăție în istoria gândirii filosofice

Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. Tehnica-UTM. 109-115.
Disponibil online 26 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 1 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Analysis of international regulations regarding the heritage and historical value

, ,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretic – practical analysis of the detailed customs declaration

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form

Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validity conditions of civil legal act in new civil regulations of Republic of Moldova

,
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția patrimoniului cultural imobil al federației ruse

, ,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova
2020. Chișinău. MS Logo. 76-88.
Disponibil online 20 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Historical and systematic interpretations of the regulations on guilt, the inherent condition of the legal liability

Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical and practical aspects on the testamentary succession in the new regulation of the civil code of the Republic of Moldova

,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 2(4) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 30 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Conceptul și geneza dreptului de superficie

Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 90-94.
Disponibil online 23 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza aspectelor definitorii ale conceptului de vinovăție, condiție a răspunderii juridice

Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 442-445.
Disponibil online 18 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza vinovăției – element constitutiv al laturii subiective în cadrul răspunderii materiale în dreptul muncii

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 213-219.
Disponibil online 20 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29