IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Tatar Olga - 8
Revista: Legea şi Viaţa

2019 - 1

Сходства и отличия непоименованных договоров с поименованными договорами в системе гражданскоправовых договоров Республики Молдова 

Татар Ольга
1 Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”,
2 Комратский госуниверситет
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Безымянные договоры - следствие реализации принципа свободы договора в гражданском праве

Михалаке Юрий, Татар Ольга
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Комратский госуниверситет,
3 Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие, предмет и содержание непоименованных договоров

Татар Ольга
1 Комратский госуниверситет,
2 Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Legea şi Viaţa
Nr. 8(320) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 28 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовые основы непоименованных договоров (Отдельные виды договоров)

Михалаке Юрий, Татар Ольга
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”,
3 Комратский госуниверситет
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Место и роль непоименованных договоров в зарубежных странах

Михалаке Юрий, Татар Ольга
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”,
3 Комратский госуниверситет
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ содержания и правовой сущности непоименованных договоров

Волчинский Виктор, Татар Ольга
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский госуниверситет,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Историко- правовой аспект исследования непоименованных (безымянных) договоров

Татар Ольга
Комратский госуниверситет
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice
Capşa Tudor, Tatar Olga
Universitatea de Stat din Comrat
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8