IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 79

2020 - 4

The impact of risk factors on tuberculosis in drug users

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 282-282.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risk factors for tuberculosis in patients with chronic alcoholism

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 281-281.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferențele aspectelor clinice și ale factorilor de risc la pacienții cu alcoolism cronic în funcție de sex

,
1 Dispensarul Republican de Narcologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de risc de îmbolnăvire de tuberculoză la pacienții cu alcoolism cronic

, , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Dispensarul Republican de Narcologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Complicaţiile tuberculozei şi rezultatul terapeutic la copii.

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eligilibility criteria for video-observed anti-tuberculosis treatment at patients from Chisinau

Lesnik Evelina, , Malik Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuberculosis characteristics and risk factors in urban compared with rural patients

, , Malik Alina, , , Lesnik Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Level of cytokines in patients with pulmonary drug susceptible and resistant tuberculosis

Lesnik Evelina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul terapiei imunomodulatoare în tratamentul complex al tuberculozei pulmonare rezistente

, , , , ,
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interrelaţia clinico-imunologică a indicatorilor intoxicaţiei endogene la pacienţii cu asocierea între tuberculoză pulmonară şi toxocaroză.

, , , , ,
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de risc și evoluția tuberculozei la pacienții fără loc stabil de trai

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile socioeconomice ale pacienților cu alcoolism cronic și consecințele consumului de alcool

,
Dispensarul Republican de Narcologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte medico-sociale ale pacienților cu tuberculoză în contextul migrației economice

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Markers of the oxidative stress and antioxidant system in pulmonary drug susceptible and drug resistant tuberculosis

Lesnik Evelina,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile recidivei tuberculozei pulmonare: studiu retrospectiv, comparativ, pe serie de cazuri

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markerii circulanţi ai stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în tuberculoza pulmonară: studiu prospectiv, tip caz-control

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of the microbiological methods in diagnosis delay and treatment outcome in patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis

Lesnik Evelina, Malik Alina,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 28-29.
Disponibil online 17 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of the co-morbid conditions: drug dependence and other associations on tuberculosis treatment outcome

Lesnik Evelina,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Dispensarul Narcologic Republican
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 53-54.
Disponibil online 18 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biomarkers of the oxidative stress in different forms of tuberculosis

Lesnik Evelina, ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. 38-38.
Disponibil online 18 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The predictors of pulmonary tuberculosis in Xpert MBT/Rif positive and resistant assay patients with diabetes mellitus

Lesnik Evelina, Malik Alina, , , , , ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 79