IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 93

2022 - 8

Fenotipuri de rezistenţă şi factorii de patogenitate a bacililor gram-negativi

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribuția genelor de rezistență la antimicrobiene în obiectele de mediu

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial activity of polysaccharide-containing spirulina extracts

, , , ,
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Moldova State University. 118-118.
Disponibil online 16 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial properties of sea buckthorn grown in the Republic of Moldova

, , , , , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State Agrarian University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemometric Optimization of Biologically Active Compounds Extraction from Grape Marc: Composition and Antimicrobial Activity

, , , , Lung Ildiko, , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 5(27) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 2 July, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antibiotics and antibiotic resistant genes in water - environmental and human health risks

, , , Tighinean Corina,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters” - a project launch in low-middle income countries of eastern europe

, , , , ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordination Compounds of Cu(II), Ni(II) Based on Ethyl 4-Benzoate Thiosemicarbazons Derivatives of Salicyl Aldehyde. Antimicrobial and Antifungal Properties

, ,
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. Pontos. 629-636.
Disponibil online 31 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 16

Influence of carotenoid content in sea buckthorn powder on Bacillus subtilis inhibitation

, , , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. Galati University Press. 65-65.
Disponibil online 21 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antibiotic susceptibility and factors involved in virulence and persistence of Acinetobacter baumannii strains

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii generale asupra speciilor de candida implicate în etiologia infecțior micotice

, , ,
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Laborator medical «Invitro Diagnostics»,
3 INVITRO Diagnostics Company
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. CSIRO Publishing House. 391-402.
Disponibil online 27 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial effects of basil, summer savory and tarragon lyophilized extracts in cold storage sausages

, , Lung Ildiko, , , , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 21(26) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 2 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza diversității etiologice a microorganismelor în infecțiile căilor urinare

, , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 381-382.
Disponibil online 5 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compuşii coordinativi ai Cu(II) în baza tiosemicarbazonelor 2-acetilpiridinei N(4)-substituite

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 170-172.
Disponibil online 13 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of biologically active compounds on oxidative stress markers and antioxidant system

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial and antifungal activity of Cu(II) and Bi(III) complexes based on aminopolycarboxylate ions and 2-formyl and 2-acetylpyridine thiosemicarbazones

Negutsa Elena, , ,
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergence of carbapenem-resistant enterobacteriaceae: overview of a major public health challenge

, , , ,
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients

, , , ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antibiotic resistance and biofilm formation of strains isolated from trophic ulcers

,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antimicrobial activity of sea buckthorn and chokeberry powders on pathogenic bacteria

, , , , ,
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. Galati University Press. 109-109.
Disponibil online 21 February, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 93