IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 29

2021 - 1

Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education

State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Educația nonformală: opțiuni metodologice și profiluri de formare

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 142-145.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

,
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 5-12.
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală

,
1 Universitatea din Oradea,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic

,
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 391-396.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 360-365.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cadrul situaţional în formarea personalităţii: interacţiune și cooperare

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 117-120.
Disponibil online 26 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior

, , ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare

, , , ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior

, ,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențele comunicării didactice în realizarea procesului de predare-învățare în cadrul învățământului superior

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 130-134.
Disponibil online 13 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
,
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
,
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29