IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 23

2021 - 2

Obiectul și latura obiectivă a infracţiunii de viol

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 126-135.
Disponibil online 10 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflexii privind obiectul și subiectul protecției desenului și modelului industrial

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 6. 2021. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 74-84.
Disponibil online 11 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspectele generale ale relațiilor REPUBLICII Moldova cu România

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 324-331.
Disponibil online 17 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Relațiile culturale și educaționale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2019. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 11-24.
Disponibil online 8 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de drept comparat privind impedimentele la căsătorie

,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2019. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 43-50.
Disponibil online 9 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de drept comparat privind impedimentele la căsătorie

,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2019. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 43-50.
Disponibil online 8 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni generale cu privire la dreptul de autor

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2019. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 73-78.
Disponibil online 27 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficii internaționale cu atribuții în domeniul dreptului de proprietate

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 220-227.
Disponibil online 24 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni generale cu privire la impozite

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 149-156.
Disponibil online 26 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Noţiuni generale privind actul administrativ fiscal

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 300-304.
Disponibil online 23 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Conditiile de fond pozitive la încheierea căsătoriei. Aspecte comparate

,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 3. 2017. Cahul. Tipografia "Centrografic". 111-117.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre contribuabil și administrația fiscală –temelia dialogului în cadrul procesului de efectuare a controlului fiscal

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 3. 2017. Cahul. Tipografia "Centrografic". 5-16.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contestarea acțiunilor și actelor de control fiscal

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 16-21.
Disponibil online 26 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni generale privind actul administrativ fiscal

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expertiza medico – legală de constatare a infracţiunii de viol. Evaluarea informaţiei statistice pe sudul Republicii Moldova pe anii 2013 - 2016

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 20 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contenciosul fiscal - specie a contenciosului administrativ
,
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni generale privind actul administrativ fiscal

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 28-35.
Disponibil online 19 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Regimul juridic al contenciosului fiscal în Republica Moldova – metodologia cercetării

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 115-122.
Disponibil online 15 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul şi natura juridică a probaţiunii în legislaţiile altor state
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 3 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Marca comunitară – o oportunitate pentru companii.
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23