IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 43

2020 - 4

Analiza inegalității salariale în Republica Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 187-189.
Disponibil online 18 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul „verde” al resurselor umane – o nouă dimensiune a abordării angajaților în cadrul organizațiilor

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 447-453.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul „verde” al resurselor umane – o nouă dimensiune a abordării angajaților în cadrul organizațiilor

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 447-453.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul verde al resurselor umane – preocupare a dezvoltării durabile a organizațiilor

Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 432-438.
Disponibil online 4 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Motivarea – element prioritar pentru menținerea personalului în cadrul organizațiilor din Republica Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 225-231.
Disponibil online 18 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul satisfacţiei profesionale asupra performanţei organizaţionale

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 191-197.
Disponibil online 21 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza de conţinut şi comparativă a medelelor privind satisfacţia muncii

Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 447-452.
Disponibil online 3 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Flexicuritatea – o nouă „filosofie” a ocupării forței de muncă

Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 30-36.
Disponibil online 13 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team building-ul – formă de sporire a motivaţiei personalului în organizaţiile din Republica Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 105-110.
Disponibil online 19 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formele alternative de muncă – modalitate de sporire a ocupării forţei de muncă

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 7-14.
Disponibil online 19 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte comportamentale privind ocuparea forței de muncă în Republica Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 217-221.
Disponibil online 20 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ce managementul talentelor este o strategie de business atât de importantă?

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 81-83.
Disponibil online 19 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporirea ocupării forței de muncă prin flexicuritate

Academia de Studii Economice din Moldova
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 78-81.
Disponibil online 11 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Diversitatea culturală – preocupare a managementului resurselor umane din Republica Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 206-209.
Disponibil online 23 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conexiunea „managementul resurselor umane – sănătatea ocupațională” în cadrul organizațiilor

Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 202-206.
Disponibil online 23 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependența dintre managementul recompenselor și performanța profesională

,
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 129-132.
Disponibil online 25 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme

Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 221-226.
Disponibil online 2 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica administrării eficiente a resurselor umane în organizațiile din Republica Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. Centrografic. 245-249.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oamenii în cadrul organizațiilor: abordare teoretico-conceptuală

Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 132-137.
Disponibil online 25 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certain features of electrophysical processing of whey

, , , , , Polikarpov Albert, , Goncearuk Vladislav, ,
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. Tehnica-Info. 27-31.
Disponibil online 25 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43