IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 25

2020 - 1

Statutul și rolul femeii basarabene în ziarele din RSSM în primele decenii postbelice (1944-1964)

Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte generale ale organizării şi funcţionării presei scrise sovietice

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte generale ale organizării şi funcţionării presei scrise sovietice

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie:
2019. Chişinău. Editura Lexon PRIM. 239-247.
Disponibil online 17 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Bessarabian question  in the historiographical discourse  of communist Romania

Institute of History
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moldavian SSR print media during the first postwar decades, 1944-1964: An overview  

Institute of History
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(114) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme de dirijare și control a presei în URSS

Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarcinile autorităţilor sovietice în privinţa presei scrise din RSS Moldovenească în primul deceniu postbelic (1944-1953)

Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi :
2018. CHIȘINĂU, 2018. 366-380.
Disponibil online 15 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Reinstaurarea regimului sovietic în Basarabia și sarcinile privind presa în primii ani postbelici (1944-1947)

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenzie. David R. Stone, The Russian Army in the Great War. The Eastern Front, 1914-1917, MODERN WAR STUDIES SERIES. LAWRENCE, KS: University Press of Kansas, 2015

Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Conferința științifică internațională „75 de ani de la inceputul Marelui Război Pentru Apărarea Patriei: la un pas de dezastru”, Moscova, 22-23 iunie 2016
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Moldavian SSR print media during the “Khrushchev thaw” in the context of government policy in relation to the press
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepții privind Frontul de Est în anii primului război mondial în istoriografia americană, după lucrarea lui Graydon A. Tunstall, „Blood on the snow. The Carpatian Winter War of 1915”
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziarele din RSSM în contextul politicilor de restructurare a activităţii presei în perioada hruşciovistă

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferinţa de la Potsdam – ultima conferinţă interaliată din anii celui de-al Doilea Război Mondial

Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţi ale relaţiilor militare şi politice interaliate între conferinţele de la Teheran şi Ialta
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(103) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţe Umanistice şi Arte
,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Particularităţi ale sistemelor de presă totalitare: cazul sovietic

Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoarea secretă a Comitetului Central al PCUS din 19 decembrie 1956: dezbateri în cadrul organizaţiilor de partid din RSSM
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(100) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activitatea ziarelor din RSSM între anii 1950 – 1956 prin prisma documentelor Secţiei Propagandă şi Agitaţie a CC a PC (b) din Moldova

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25