IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 47

2021 - 3

Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul insituțiilor societății civile în perioada pandemiei COVID-19

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Some considerations regarding the adoption of the new law on non-commercial organizations in the Republic of Moldova

State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații privind repercusiunile pandemiei Covid-19 asupra zonelor conflictogene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX

,
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 351-356.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorul energetic în politica externă a statelor din regiunea Mării Negre

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetăţenilor

Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 232-235.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul conceptual, legal și instituțional al diplomației economice în Republica Moldova: provocări și perspective

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Marca Klubafaceri SRL
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele funcții specifice ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea socioeconomică și culturală  la nivel local

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dialogul politic dintre instituțiile societății civile și autoritățile administraţiei publice locale în dezvoltarea comunității locale

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afirmarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 26 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunile corelative dintre „instituțiile societății civile” și „dezvoltarea comunității locale”

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcţiile generale și specifice ale instituţiilor societăţii civile moldovenești

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea corelativă dintre instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Formalizarea parteneriatului de colaborare dintre instituțiile societății civile și autoritățile APL în dezvoltarea comunităților locale

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47