IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 21

2016 - 3

Viziuni asupra modernizării instruirii in domeniul proprietății intelectuale

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI. 40-50.
Disponibil online 6 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestiunea corporativă a creațiilor intelectuale – condiție imanentă a tranziției la societatea cunoașterii

,
1 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
2 Universitatea din Torino, Italia
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind modernizarea instruirii in domeniul proprietății intelectuale
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 12 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Imaginaţia creativă – instrument de edificare a prosperităţii
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei Republicii Moldova
, ,
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brevetarea invenţiilor în străinătate – instrument important al integrării economice şi tehnologice a Republicii Moldova în spaţiul european şi mondial
, ,
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 4 June, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea şi evoluţia protecţiei juridice a patrimoniului cultural
,
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Principalele etape ale Constituirii Sistemului Naţional de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale in Republica Moldova
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele etape ale constituirii Sistemului Naţionale de Protecţie a Proprietăţii Intelectuale în Republica Moldova (2)
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (1)
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 2 August, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cercetărilor economice a problemelor inovării şi brevetării
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (2)
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Crearea brandului de ţară – un imperativ al timpului
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferin|a interna|ională privind învăţămîntul în domeniul PI
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devenirea capitalului intelectual şi dematerializarea activităţilor economice
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale (2) (din experien|a locală)
,
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2005 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Aspecte economice ale protecţiei prin brevet
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2004 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale (1) (Din experienţa acumulată în Republica Moldova)
,
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 4 / 2004 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Crearea sistemului de evaluare a PI în contextul promovării transferului tehnologic
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 3 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21