IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 67

2020 - 5

Acizii grași trans și bolile netransmisibile

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea apei potabile ca factor determinant al sănătății populației Republicii Moldova

,
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile morbidității populației ce consumă apa din apeductul alimentat din râul Prut

,
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sănătatea și mediul – realizări și probleme de importanță majoră în Republica Moldova

, , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File istorice ale dezvoltării științei igienice în cadrul USMF Nicolae Testemițanu

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Secvențe ale etapelor de dezvoltare a științei igienice în Republica Moldova

, , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obezitatea și supraponderabilitatea ca factori de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale

, , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea interrelațiilor calității aerului atmosferic cu indicatorii de sănătate a populației urbane

,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Evaluarea factorilor de risc exogeni în dezvoltarea maladiilor cronice respiratorii la elevi

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savant remarcabil în sănătatea publică. M. c. Nicolae Opopol la 80 de ani

Centrul Naţional de Sanătate Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic

, ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(69) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 6 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catedra de igienă a universităţii de stat de medicină şi farmacie Nicolae Testemiţanu la 40 de ani

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam. Activitatea rodnică a profesorului universitar Efim Muhin

Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei

, , , , ,
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Evaluation of the quality of water for drinking by persons who done after stroke

,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 206-206.
Disponibil online 19 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimating of impact on people’s health of air pollution emissions from transport in urban area in Moldova

, , ,
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 125-126.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea rolului calităţii aerului atmosferic în etiologia bolilor cerebrovasculare
, ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rolului factorilor fizici profesionali în etiologia accidentelor vasculare cerebrale
,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităţilor de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova
, , ,
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul obezităţii la elevii instituţiior preuniversitare din mediul urban şi evaluarea unor indicatori ai stării de sănătate

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 67