IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Stratan Alexandru Nicolae - 20
Revista: Economie şi Sociologie

2018 - 2

The journal „Economy and Sociology”  at its 65th anniversary

Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SME support policy in the Republic of Moldova  and assessment of its impact on business development

Aculai Elena, Stratan Alexandru, Novac Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization
Manole Tatiana, Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicators system for monitoring intellectual property management in companies

Stratan Alexandru, Novac Alexandra
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Review on a scientific report: "Agricultural land turnover on the basis of a rural-saving model of the agrarian system of Ukraine".

Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Assessment of the business environment in the Republic of Moldova: key trends and determining factors
Stratan Alexandru, Aculai Elena, Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Reflecţii asupra comerţului agroalimentar moldovenesc prin prisma opţiunilor de integrare
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Modelarea echilibrului financiar după Gheorghe Iliadi
Stratan Alexandru
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar”
Stratan Alexandru
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspecte teoretice privind concurenţa şi însemnatatea economică a competitivităţii
Condrea Elena, Stratan Alexandru
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedimente practice în promovarea politicii monetare
Cuhal Radu, Ungureanu Mihai, Stratan Alexandru
1 Banca Naţională a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS
Stratan Alexandru, Chistruga Marcel, Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Activitatea de cercetare-dezvoltare
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Stratan Alexandru
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori emergenţi inovaţiilor în contextul unui ritm accelerat al globalizării
Stratan Alexandru, Anastase Ileana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova
Stratan Alexandru, Clipa Victoria
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunt oare eficient utilizate ciornoziomurile Moldovei?
Parmacli Dumitru, Stratan Alexandru
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teortetice privind concurenţa şi însemnantatea economică a competitivităţii
Condrea Elena, Stratan Alexandru
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia curentă a RM în comparări internaţionale
Stratan Alexandru, Olărescu Zaharia, Carmen Nicolae
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 7 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmisia asimetrică a preţurilor de la modificările cursului de schimb
Slobozian Dorin, Cuhal Radu, Stratan Alexandru
1 Banca Naţională a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Abordări metodologice în vederea stimulării comerţului cu produse calitative
Stratan Alexandru, Litvin Aurelia, Ţurcanu Petru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20