IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Ababii Ion Ion - 25
Revista: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”

2013 - 6

Optimizarea tratamentului otitei medii la copii
Diacova Svetlana, Ababii Ion, Ţurcan Victor, Gavriluţa Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trepanopuncţia sinusului frontal în tratamentul sinuzitei frontale cronice supurate
Ababii Ion, Sandul Alexandru, Osman Victor, Cotelea Iulia, Didencu Alexandru, Şciurov Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele impedansmetriei şi înregistrării produselor de distorsiune ale otoemisiunilor acustice în diagnosticul topografic al surdităţii neurosenzoriale
Ababii Ion, Parii Sergiu, Chiaburu Anghelina, Diacova Svetlana, Chirtoca Diana, Chiosa-Chiaburu Doina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Republican pentru copii „Emilian Coţaga“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţile screeningului otitei medii la copii
Ababii Ion, Diacova Svetlana, Maniuc Mihail, Manic Victor, Diacova Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele timpanostomiei modificate la copii
Ababii Ion, Diacova Svetlana, Danilov Lucian, Ababii Polina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea învăţământului superior medical în contextul dezvoltării strategice a USMF „Nicolae Testemiţanu”
Ababii Ion, Gavriliuc Mihail, Beţiu Mircea, Gramma Rodica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Managementul protezării auditive la copii
Ababii Ion, Chiaburu Anghelina, Parii Sergiu, Chirtoca Diana, Diacova Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pronosticul eficacităţii protezării auditive
Parii Sergiu, Ababii Ion, Chiaburu Anghelina, Jucovschi Constantin, Diacova Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Activitatea ştiinţifică în USMF "Nicolae Testemiţanu" in perioada anilor 1991 – 2010
Ababii Ion, Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Papilomatoza laringiană. Tendinţe actuale în tratament
Ababii Ion, Popa Vladimir, Sandul Alexandru, Osman Victor, Chirtoacă Boris, Guţuleac Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The clinical and functional data in children with chronic otitis media with effusion
Ababiy Ivan, Diacova Svetlana, Chiaburu Anghelina, Chirtoca Diana, Jened Raghid
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otita medie adezivă la copii: corelaţii clinico-funcţionale şi morfopatologice
Ababii Ion, Diacova Svetlana, Chirtoca Diana, Chiaburu Anghelina, Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în continuă ascensiune
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 7

Endocardita infecţioasă la utilizatorii de droguri intravenos, caz clinic
Ababii Ion, Grejdieru Alexandra, Mazur Minodora, Felecico Fiodor, Mazur-Nicorici Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea unor metode fizioterapeutice în tratamentul gonartrozei
Ababii Ion, Groppa Liliana, Deseatnicova Elena, Cepoi-Bulgac Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia endocarditei infecţioase la pacienţi cu cardiopatii reumatismale şi congenitale
Ababii Ion, Grejdieru Alexandra, Mazur Minodora
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia sindromului raynaud la pacienţii cu sclerodermie sistemică în dependenţă de tratamentul aplicat
Agachi Svetlana, Groppa Liliana, Ababii Ion, Cepoi-Bulgac Daniela, Rotaru Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul renin-angiotensin-aldosteron (RAA) şi vasopresina (VP) la pacienţii cu valvulopatii mitrale asociate (VMA) şi insuficienţă cardiacă cronică congestivă (ICC)
Ababii Ion
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitătea simpatico-adrenergică la bolnavii cu valvulopatii mitrale asociate şi insuficienţă cardiacă congestivă
Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endocardita infecţioasǎ de cord drept la un pacient cu tetrada fallot, caz clinic
Marandiuc Svetlana, Grejdieru Alexandra, Mazur Minodora, Ababii Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25