IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 55

2021 - 4

Угроза в особенной части уголовного кодекса

Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 585-592.
Disponibil online 24 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психическое насилие в уголовном праве

Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 578-584.
Disponibil online 24 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые выводы об оскорблении и клевете в свете уголовного кодекса и кодекса и правонарушениях Республики Молдова

Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare si inovare.
2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 27-29.
Disponibil online 11 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление рисками врачебных ошибок в медицинских учреждениях публичного и частного секторов

Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 265-268.
Disponibil online 19 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Limitele răspunderii penale pentru infecțiile nosocomiale

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 38-42.
Disponibil online 8 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele probleme privind aplicarea legii penale în timp: viziunea doctrinei contemporane mondiale

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția juridico-penală a secretului profesional prin prisma incriminărilor prevăzute la art.178, 259, 2601, 2602 CP RM

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Уголовно - правовая охрана тайн в условиях современности

Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. Tipografia "Artpoligraf". 295-304.
Disponibil online 14 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea protecției juridico-penale a secretului profesional reproductiv

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 143-147.
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date personale ocrotite în regim de secret profesional de jurnalist prin prisma legii penale, extrapenale și a reglementărilor internaționale

Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 60-72.
Disponibil online 18 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția juridico-penală a secretului profesional al avocatului.

,
Universitatea de Stat din Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția juridico-penală a secretului profesional medical în legea penală a României și a Republicii Moldova

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea ocrotirii juridico-penale a secretului profesional: cazul tainei spovedaniei și al altor secrete religioase

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretul profesional reproductiv ca obiect imaterial al încălcării inviolabilității vieții personale: constatări de Lege lata, viziuni doctrinare și jurisprudența CtEDO

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretul profesional al jurnalistului în viziunea legii penale și a jurisprudenței CtEDO

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea jurisprudenței naționale în materia faptelor penale de malpraxis medical pentru perioada anilor 2008-2018

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Sinteza practicii judiciare a Republicii Moldova în materia malpraxisului medical pentru anii 2008-2018

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 204-208.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности

Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О причинности религиозной девиантности и преступности

Гырла Лилия, Жефля Алексе
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Repere privind malpraxisul medical comis la etapa de diagnosticare

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Perinatologic Bălți
Integrare prin cercetare și inovare.
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 50-54.
Disponibil online 23 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55