IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Iliadi Gheorghe Ştefan - 29
Revista: Economie şi Sociologie

2016 - 1

Coordination improvement of the “investigation – administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conceptual foundations for improving fair redistributionas a prerequisite for financial stability of the state
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ancient foundation’s concept of the fair relations of production and distribution
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Argumentarea optimizării factorilor inflaţiei ca o condiţie a creşterii economice
Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Tendinţele de integrare în spaţiul internaţional de investiţie
Andreeva Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele investiţiilor străine directe asupra întreprinderilor din RM
Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de implementare în economia RM
Oglindă Lilia, Iliadi Gheorghe
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificări financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din RM
Ganea Victoria, Sanduţa Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele teoretice privind echilibrul bugetar şi conceptele moderne de programare a lui
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana, Manoli Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul datoriei publice interne asupra securitaţii financiare în condiţiile de criza economică
Fărîmă Nicolae, Manole Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea sistemului de sanătate
Copăceanu Cristina, Iliadi Gheorghe
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Inovaţiile pe piaţa valorilor mobiliare ca factor de destabilizare a pieţei financiare
Luchian Ivan, Cuhal Veronica, Ciobu Stela, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 7 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile activităţii de investiţie în inovaţii
Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amero: gaura neagră a sistemului monetar internaţional
Luchian Ivan, Iliadi Gheorghe
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 15

Considerente statistice asupra ratei de eşuare a proiectelor în tehnologiile informaţionale
Lepădatu Leonard, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evoluţiei grupelor financiar industriale
Ganea Victoria, Lîsîi Tatiana, Iliadi Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile managementului public
Bucur(Andruşcă) MariaCarmen, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul protecţiei sociale in sistemul sferei sociale
Costandachi Gheorghe, Iliadi Gheorghe
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentarea metodologică a modificărilor instituţionale
Iliadi Gheorghe, Bajura Tudor, Parvan Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внешний имидж компании
Şcerbina Alexandr, Iliadi Gheorghe
Академия экономического образования Молдавии
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29