IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 26

2018 - 1

Analiza comparativă privind finanţarea studiilor în învăţământul superior în Uniunea Europeană şi Republica Moldova din perspectiva îmbunătățirii calității vieți

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 304-313.
Disponibil online 16 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Tendinţe investiţionale şi de dezvoltare în sectorul energetic al Republicii Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 27-30.
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea calității vieții prin investiții în educație
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Calitatea pieţei de capital ca factor de stimulare a creşterii economice în Republica Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 176-181.
Disponibil online 2 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă asupra calităţii pieţei de capital: abordări conceptuale şi metodologice
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

The new investment instruments developed in the international financial market

,
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a dezvoltării pieţelor de capital din ţările dezvoltate şi ţările in curs de dezvoltare din UE şi Republica Moldova, pe baza abordării indicativfuncţionale
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Study on Moldovan banks’ securities portofolio
,
Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Utilizarea valorilor mobiliare în scopul finanţării activităţii băncilor:practici europene şi naţionale
, ,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 BC Moldova Agroindbank S.A.
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Tendinţe manifestate pe piaţa de capital din Republica Moldova. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare autohtone
, ,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul fiscalităţii asupra activităţii investiţionale
, ,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea pe piaţa de capital autohtonă şi pe pieţele statelor csi a unor tendinţe caracteristice pieţei de capital globale
, , ,
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Evoluţia cadrului de reglementare şi control pe piaţa de capital: practici ale SUA, UE, RM
, ,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele de bază ale dezvoltării organismelor de plasament colectiv în Europa
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции развития мирового рынка капиталов и некоторые особенности их проявления в Республике Молдова
Хынку Родика, Железнова Нина
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Analiza comparativă a asigurării informaţionale a pieţei valorilor mobiliare în SUA şi RM
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile străine directe – componentă importantă a fluxurilor economice internaţionale
, ,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activităţii investiţionale: Practici internaţionale şi naţionale
, ,
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Impactul crizei financiare mondiale asupra pieţei de capital
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sistemului de decontare a valorilor mobiliare în conformitate cu principiile, standardele şi recomandările internaţionale
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26