IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Hîncu Rodica - 16
Revista: Economica

2017 - 1

Îmbunătățirea calității vieții prin investiții în educație
Hîncu Rodica, Conencov Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Factorii de influenţă asupra calităţii pieţei de capital: abordări conceptuale şi metodologice
Hîncu Rodica, Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Analiza comparativă a dezvoltării pieţelor de capital din ţările dezvoltate şi ţările in curs de dezvoltare din UE şi Republica Moldova, pe baza abordării indicativfuncţionale
Hîncu Rodica, Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Utilizarea valorilor mobiliare în scopul finanţării activităţii băncilor:practici europene şi naţionale
Hîncu Rodica, Roşca Marcelina, Buruiană Lorina
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 BC Moldova Agroindbank S.A.
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Impactul fiscalităţii asupra activităţii investiţionale
Hîncu Rodica, Conencov Olga, Bogheanu Leonid
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe manifestate pe piaţa de capital din Republica Moldova. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare autohtone
Hîncu Rodica, Timuş-Iordachi Victoria, Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Tendinţele de bază ale dezvoltării organismelor de plasament colectiv în Europa
Hîncu Rodica, Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cadrului de reglementare şi control pe piaţa de capital: practici ale SUA, UE, RM
Hîncu Rodica, Munteanu Nina, Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Analiza comparativă a asigurării informaţionale a pieţei valorilor mobiliare în SUA şi RM
Hîncu Rodica, Tarnovscaia Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile străine directe – componentă importantă a fluxurilor economice internaţionale
Hîncu Rodica, Jelimalai Denis, Ofrim Greta
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea sistemului de decontare a valorilor mobiliare în conformitate cu principiile, standardele şi recomandările internaţionale
Hîncu Rodica, Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Impunerea veniturilor şi capitalurilor prin prisma convenţiilor cu privire la evitarea dublei impuneri
Hîncu Rodica, Criclivaia Diana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri investiţionale în contextul realizării strategiilor de dezvoltare de lungă durată în Republica Moldova
Hîncu Rodica, Suhovici Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Rolul instituţiilor investiţionale în soluţionarea problemelor investitorilor individuali
Hîncu Rodica, Iovv Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(58) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma sistemului de impunere fiscală – premisă a fluxului de investiţii în economia autohtonă
Hîncu Rodica, Criclivaia Diana, Certan Anastasia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme ce ţin de investirea în economia autohtonă şi căile de soluţionare a acestora
Hîncu Rodica, Suhovici Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(57) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16