IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 36

2021 - 1

Modalități de evaluare a programelor de intervenție psihosocială în instituțiile educaționale

Universitatea de Stat din Moldova
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 259-264.
Disponibil online 18 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități

Universitatea de Stat din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 284-285.
Disponibil online 24 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New challenges for training system of school psychologists (Czech and Slovak experiences)

State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. Alpha Institute for Multicultural Studies. 67-74.
Disponibil online 10 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici şi provocări actuale privind activitatea psihologului şcolar (experienţe slovace)

Universitatea de Stat din Moldova
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 221-227.
Disponibil online 9 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note despre o reprezentare polemică în germene: reprezentarea pandemiei COVID-19

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 10-13.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici sociale și implicații ale reprezentării „celuilalt” în construcția reprezentării sociale a pandemiei COVID-19

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The rise of a polemic representation in the context of Glasnost reform

State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Abordări conceptuale ale auto-reprezentării persoanelor cu dizabilități

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percepții privind serviciile psihologice în organizații (studiu de caz în cadrul unei instituții de alimentație publică)

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 142-146.
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii generale în evaluarea programelor de intervenție psihosocială în organizații

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

The prezentation of self in everyday life – impression management strategies within employment interview

,
State University of Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 22-23.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managing multiple challenging roles: family, work and professional development

, ,
State University of Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. CEP USM. 21-21.
Disponibil online 4 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere privind evaluarea programelor de intervenție psihosocială în organizații

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 237-241.
Disponibil online 27 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The prezentation of self in everyday life –  impression management strategies within employment interview

,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managing multiple challenging roles: family, work and professional development

, ,
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale „prietenoase familiei”

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Repere privind procesul de implementare a politicilor organizaționale „Prietenoase” familiei

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 176-180.
Disponibil online 13 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Manifestări ale conflictului muncă–familie și strategii de diminuare a acestuia la angajații din domeniul educațional

,
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 64-68.
Disponibil online 22 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia protestelor colective: aspecte introductive
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări și solicitări de rol în mediul universitar: conflictul studii-muncă-familie

,
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 58-61.
Disponibil online 31 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36