IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 19

2020 - 1

Formarea și dezvoltarea competențelor cognitive prin alfabetizarea științifică

Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Stimulente vs. comportamente: cazul studiilor de doctorat

Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Competitiveness benchmarking of the balkan countries

Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica monetar-creditară din Republica Moldova: scopuri declarate şi interese realizate

Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 227-230.
Disponibil online 20 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Cadrul teoretico-conceptual cu referinţă la rolul instituţiilor în procesul de aderare la UE
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţile naţionale de finanţare privată a studiilor de nivel terţiar

Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 87-90.
Disponibil online 25 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea întreprinderilor în agenda europeană: obstacole și strategii
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New ecological approaches in contemporary economic thought

,
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Editorial Publishing Department of ASEM. 140-145.
Disponibil online 5 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Angajabilitatea studenţilor instituţiilor de invăţămant superior: experienţa europeană
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The success of the AESM experiment on the organization of the doctoral school

Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa experimentului asem privind funcţionarea şcolii doctorale
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Sugestii privind modalităţile de eficientizare a sectorului de cercetare ştiinţifică al Republicii Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la manualul „STATISTICA ÎN COMUNICARE”, elaborat de Ludmila Andronic şi Ion Pârţachi
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanţa educaţională – imperativ al societăţii cunoaşterii
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Restructurarea universităţilor în economia cunoaşterii
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile manifestării economiei cunoaşterii la nivel microeconomic
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Spaţiul economic regional: diversitatea metodelor de cercetare
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii organizaţiilor
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Concurenţa şi selecţia instituţională
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(65) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19