IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Cotelnic Ala - 10
Revista: Economica

2018 - 2

Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern

Cotelnic Ala, Haritonov Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic

Leahu Tudor, Cotelnic Ala, Perju Veaceslav
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
Cotelnic Ala, Negruţă Ludmila
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 SRL „Capitolium -Elit”
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” autor: Alic Bîrcă
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Determinanţii culturii organizaţionale universitare
Cotelnic Ala, Albot Iulia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 5(69) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurenţa între angajaţi sub aspect gender
Cotelnic Ala, Belostecinic Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Schimbările organizaţionale şi impactul acestora asupra culturii antreprenoriale
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10