IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 29

2021 - 1

The role of university leadership in organizational change

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 9-15.
Disponibil online 8 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Provocări ale resursei umane şi managementului resursei umane

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considering risks associated with employees 'working conditions

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 69-75.
Disponibil online 26 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic

, ,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The integration of the functional and informatics aspects of organizing the economic management unitary operative system of information

,
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursa umană – principal factor al calităţii managementului educaţional

Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 244-247.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele teze privind realizarea funcţional-informatică integrată a activităţilor informaţionale comerciale

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. 108-117.
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 SRL „Capitolium -Elit”
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte

Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 238-242.
Disponibil online 24 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seeking solutions to enhancing competitiveness of moldovan universities: implementation of problem-based learning

Academy of Economic Studies of Moldova
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. Tipogr. “Sinectica-Com” SRL. 15-23.
Disponibil online 30 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” autor: Alic Bîrcă
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quality of Higher Education and Financial Autonomy 

Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 33-38.
Disponibil online 25 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Politicile manageriale şi impactul acestora asupra competitivităţii întreprinderii

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 10-14.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea universitară în Republica Moldova: situaţia actuală şi perspectiva autonomiei financiare
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 8 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinanţii culturii organizaţionale universitare
,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29