IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Furdui Sergiu - 16
Revista: Revista Institutului Naţional al Justiţiei

2017 - 1

Importanța și oportunitatea activității practico-științifice a judecătorului la exercitarea și consolidarea actului de justiție in Republica Moldova
Furdui Sergiu
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Importanţa şi utilitatea opinei separate expuse la darea hotărarii judecătoreşti
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(38) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul contravenţional: probleme şi soluţii
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Natura juridică a contravenţiei din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Mesaj și considerente la „Probleme de drept și soluții din activitatea judecătorească”
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(25) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente cu privire la sistemul gradelor de jurisdicţie țn procesul de judecată a cauzelor penale
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(24) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul părții vătămate în cazul examinării de către instanţa de judecată a acordului de recunoaștere a vinovăţiei
Furdui Sergiu
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cu privire la cazul în care persoana este privată ori restrânsă de libertate în mod ilegal sau nejustificat
Furdui Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul normativ actual este depășit de realităţile obiective
Furdui Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(23) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinie cu privire la cazul relevat în Declaraţia din 20 ianuarie 2012
Furdui Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Colegiul de califi care: evaluarea profesională a judecătorilor
Furdui Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(18) / 2011 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Probleme şi soluţii în legătură cu aplicarea Codului contravenţional
Furdui Sergiu
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3-4(15) / 2010 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Transferul persoanelor condamnate (aspecte procedurale prin prisma legislaţiei şi jurisprudenţei Republicii Moldova)
Furdui Sergiu
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(8) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la rolul instanţelor judecătoreşti in elaborarea şi aplicarea Codului contravenţional
Furdui Sergiu
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(11) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor articolelor 413 şi 414 CPP ce reglementează procedura judecării apelului
Furdui Sergiu
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cu privire la concepţia Codului contravenţional al Republicii Moldova
Furdui Sergiu
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1-2(5) / 2008 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 2 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16