IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 29

2020 - 2

Afectarea organelor și țesuturilor cavității bucale prin Lupusul Eritematos sistemic

, , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 313-328.
Disponibil online 30 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte principiale ale bioeticii și sănătatea orală

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 141-154.
Disponibil online 29 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Înzestrarea tehnico-materială modernă a instituţiilor şi cabinetelor stomatologice
, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea primirii pacienţilor stomatologici prin implementarea principiilor de „lucru la patru mâini“
, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amelogeneza imperfectă: diagnostic și reabilitare

, , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(45) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 28 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte morfo-funcţionale ale mucoasei cavităţii bucale (reviu literar)

, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(45) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 28 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnosticarea timpurie a stărilor precanceroase ale cavităţii orale

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Policlinica Stomatologică Republicană
Medicina stomatologică
Nr. 4(45) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 28 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente şi metode de ascuţire a instrumentelor parodontale manuale
,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile esteticului „Alb şi roz“ în refaceri dentare realizate în regiunea coletului şi rădăcinii
, ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Nicolai Sclifosovschi —personalitate notorie în știinţa medicală mondială
,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(41) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 29 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale diagnosticului fluorozei osoase (revista literaturii)
, ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(41) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 29 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 10

Лечение травматического пульпита биологическим методом
,
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea tehnicii ultrasonice la extragerea instrumentelor endodontice şi pivoturilor fracturate din canalul radicular
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tools and methods of preparing a post-canal for restoration of the endodontically treated teeth with shattered crown
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 25 September, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea absolută a câmpului operator în practica stomatologică
, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(25) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curenţii diadinamici utilizaţi în stomatologie (revistă a literaturii)
, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(22) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţiile radiografiei moderne la evaluarea aspectelor roentgen-anatomice ale afecţiunilor parodontale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(22) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziua internaţională a stomatologului: origini istorice, aspecte spirituale şi bioetice
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(22) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea tehnologiilor educaţionale profesional orientate de instruire a studenţilor stomatologi la specialitatea „Stomatologie terapeutică“
,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 25 September, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilema stratului Smear Layer în vizorul endodonţiei moderne
,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29