IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 119

2021 - 8

Potențialul acţiunii simbolice în sfera politică

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 68-69.
Disponibil online 17 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Apollonia
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Televiziunea ca mod de existență. Reflecții pe marginea cărții „Jurnalismul de televiziune” de Dumitru Țurcanu

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de independență

,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea intelectuală și morală a clasei deputaților. (Traducere)

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discursul partidelor politice din Republica Moldova privind migrația și diaspora

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forțele sindicale și interesele sociale. (Traducere)

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Labyrinths of Symbolic Politics

Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. Четыре четверти. 219-220.
Disponibil online 8 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Diasporic media: moldovan emigrated citizens and civic activism

,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul dialogului social în activitatea mass-mediei: repere conceptuale

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labirinturile comunicării televizuale

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani

,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В поисках парадигмы символической политики

Морару Виктор
Академия Наук Молдовы
Философские категориальные структуры в научном познании
2019. Минск, Республика Беларусь. Четыре четверти. 177-180.
Disponibil online 17 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani

, , , , , , ,
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți

, ,
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timpul spiritului participativ

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european
2019. Chișinău, Republica Moldova. Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”. 13-19.
Disponibil online 16 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 15

Symbolic Action in the Arsenal of Politics

Academy of Sciences of Moldova
Scientific Research for Sustainable Development
2018. Târgovişte, România. Universitatea Valahia din Târgovişte. 93-93.
Disponibil online 17 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 119