IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Moraru Victor Ştefan - 20
Revista: Moldoscopie

2019 - 1

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani

Rusnac Gheorghe, Roşca Alexandru, Moraru Victor, Marin Constantin, Moşneaga Valeriu, Saca Victor, Stepanov Georgeta, Varzari Pantelimon
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Un fenomen nou in vizorul sociologiei: Luca Vincenti. Bandele de stradă. - Iași: Auto-Publish, 2018. 215 p.

Moraru Victor, Iovan Marţian
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan

Moraru Victor, Sulaiman Rafic
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Mardin Artuklu University
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurnalismul cetățenesc - reflecție a inovațiilor actuale în sfera mediatică

Moraru Victor, Pintilii Ionel
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalizarea ca emblemă a realității

Rusnac Gheorghe, Moraru Victor
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Coordonatele comunicării politice prezidenţiale
Moraru Victor, Rusu Liliana
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele valorilor europene
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile media – factor reformator al comunicării politice
Moraru Victor, Rusu Liliana
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generaţii secunde de migraţie: implicaţii politice şi sociale. Cazul cetăţenilor moldoveni din Italia
Moraru Victor, Deleu Ecaterina
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele definitorii ale noului spațiu public
Moraru Victor, Rusu Liliana
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

New media: oportunități pentru libertatea de exprimare.
Moraru Victor, Tacu Mariana
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приднестровский конфликт и его влияние на имидж Республики Молдова
Морару Виктор, Teodor Sergiu
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 1(64) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Participarea bisericii în viaţa politică
Moraru Victor, Paloşan Florin
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(60) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 12 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile publice între modelul corporatist şi modelul politic
Moraru Victor, Grosu Lucia
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(62) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Activitatea mediatică: oportunitatea abordării strategice
Moraru Victor, Tacu Mariana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Moldoscopie
Nr. 4(59) / 2012 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Italia: dinamica paradigmelor migraţionale
Moraru Victor, Moşneaga Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Moldoscopie
Nr. 4(51) / 2010 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Rolul instituţionalizării partidelor în consolidarea democraţiei
Moraru Victor, Enea Viorel
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(39) / 2007 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 7 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comunitară în Statele Unite ale Americii: învăţămintele democraţiei participative
Moraru Victor, Socolov Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(37) / 2007 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Deschiderea democratică şi evoluţia sectorului mediatic în Republica Moldova
Moraru Victor, Ţurcanu Dumitru
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(28) / 2005 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 1

Tendinţele dezvoltării mass media într-o societate în tranziţie
Moraru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(13) / 2000 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20