IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 24

2021 - 2

Shared decision making and patients satisfaction with strabismus care—a pilot study

, , , ,
1 University of South-Eastern Norway, Kongsberg,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
BMC Medical Informatics and Decision Making
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 1472-6947
Disponibil online 13 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirect lung injury predictive model in experimental trauma

, , , ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Modelul predictiv al leziunilor pulmonare la distanță în traumatismul experimental

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 58-58.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelul predictiv al rezultatelor tratamentului în politraumatism

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 32-32.
Disponibil online 26 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traumatic scores validation for intensive care unit population from moldavian trauma center

, ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Surgery
Nr. 3(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Survival predictive model for severe trauma patients using proteases/antiproteases system components

,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The validation of New Injury Severity Score for severe and critical trauma patients

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trauma scoring systems

, , ,
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suportul respirator la pacienţii COVID-19 în terapia intensivă: articol de sinteză narativă

, , , , ,
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epidemiology of childhood manifest strabismus in the Republic of Moldova

, , , , , ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of South-Eastern Norway, Kongsberg
Strabismus
Nr. 3(28) / 2020 / ISSN 0927-3972 / ISSNe 1744-5132
Disponibil online 18 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The cathepsin D as a potential biomarker for survival rate in polytrauma. pilot research

, , , ,
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. Springer Nature Switzerland AG. 703-705.
Disponibil online 27 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Аlbuminа са fасtоr dе рrоgnоstiс în еvоluţiа АRDS саuzаt dе роlitrаumаtism

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 40-43.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Survival predictive models in severe trauma patients’ transportation within Moldovan medical system

”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi

,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 37-39.
Disponibil online 29 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Validarea new injury severity score în traumatismele severe în cadrul sistemului medical autohton

, , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 3 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul checklistului oms de siguranță chirurgicală asupra comunicării sistematice în sala de operație

, , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 3 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons

Enaki N., Koroli Vlad, Bazgan Sergiu, , , Bogoev D., , , Boshneaga Y., Lambropoulos N., , Shcherbacov Victor, Kuznetsov Eugene, , , , , , , , , ,
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 London South Bank University, London ,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
4 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
5 Institute for Neurology and Neurosurgery,
6 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
7 Institute of Oncology,
8 Institute of Power Engineering of ASM
IFMBE Proceedings
Nr. 55 / 2016 / ISSN 1680-0737
Disponibil online 24 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons

Enaki N., Koroli Vlad, Bazgan Sergiu, , , Bogoev D., , , Boshneaga Y., Lambropoulos N., Patel S., , Marinucci M., Kwok C., Pannese L., Arniani M., Torrenti R., Khrennikov A., Shcherbacov Victor, Kuznetsov Eugene, , , , , , , , , , Kernbach S., Sorli Amrit Srecko,
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 London South Bank University, London ,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
4 Forschungszentrum Informatik, FZI, Karlsruhe,
5 Santa Lucia Foundation,
6 Imaginary SRL, Milano,
7 Sigma Orionis,
8 Linnaeus University,Vaxjo,
9 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
10 Institute for Neurology and Neurosurgery,
11 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
12 Institute of Oncology,
13 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
14 FOPI, Foundations of Physics Institute,
15 Institute of Power Engineering of ASM
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . Springer. 108-108.
Disponibil online 15 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Proteases/Antiproteases system in ALI/ARDS caused by polytrauma

1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Scientific-Practical Centre of Emergency Medicine
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . Technical University of Moldova. 524-526.
Disponibil online 21 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia imunohistochimică a mastocitelor în placa aterosclerotică la pacienţii cu sindrom metabolic
, , , ,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24