IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 41

2022 - 1

Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică

, , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 210-216.
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Rolul strategiilor didactice în formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor de biologie

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău,
3 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS),
4 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 145-149.
Disponibil online 28 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

, , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în Biotehnologie

, , ,
Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 259-261.
Disponibil online 18 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Inter- şi transdisciplina-ritatea în cadrul orelor de biologie

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 177-180.
Disponibil online 8 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forme de instruire cu caracter inter- şi transdisciplinar

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 173-176.
Disponibil online 8 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Emil Nicula", s. Mereni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 152-155.
Disponibil online 8 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxonomic characteristics of diatoms from the Bic river near Chisinau

, , , ,
Tiraspol State University (TSU)
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Rolul algelor în evaluarea stării trofice a lacului Valea Morilor

, , , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)

, , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența fungilor Alternaria alternata și a. Consortiale asupra dezvoltării tomatelor la etape ontogenetice timpurii

, , , ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul manualului școlar în formarea performanțelor la elevi în cadrul orelor de biologie

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. Tipografia UST. 256-259.
Disponibil online 21 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Cooperatist din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea centrată pe elev în procesul educativ-instructiv în cadrul orelor de biologie

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 66-71.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lucrărilor practice şi de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la biologie

, ,
1 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 21-26.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul mijloacelor de instruire în eficientizarea procesului educativ-instructiv în cadrul orelor de Biologie

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 74-76.
Disponibil online 10 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)

, , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualitative structure of the algal communities of the river Bic

, ,
Tiraspol State University (TSU)
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. Gradina Botanica (Institut). 48-48.
Disponibil online 28 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41