IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 49

2022 - 4

The main sources of pollution of Valea Morilor lake which caused the asphygation of fish

, ,
1 National Center for Judicial Expertise,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determination of the degree of helminth infestation of the ecaudate amphibians (the Anura: Ranidae, Bufonidae) depending on the biotic factors in conditions of the Republic of Moldova

, , ,
1 Institute of Zoology,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bivalvele în monitoring-ul apelor de suprafață din Republica Moldova

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-58.
Disponibil online 23 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele de reconfigurare a procesului de învăţare Ghid metodologic la aria curriculară matematică și științe

Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Mixtinvazii cu diverși agenți endoparazitari la prepelițe (Cotrunix cotrunix L.) din ecosisteme naturale și antropizate a Republicii Moldova

, , , , , ,
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 403-409.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele actuale în sănătatea și dezvoltarea adolescenților din Republica Moldova

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 354-359.
Disponibil online 29 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some aspects of the examination of Anisakide-infested fishes - hazardous patogenic agents

, ,
1 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale protecţiei moluştelor terestre (mollusca, gastropoda) din Republica Moldova

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T. 2020. Chişinău. Tipogr. "Biotehdesign". 29-29.
Disponibil online 22 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 9-14.
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

, , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 10-12.
Disponibil online 18 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Specii de ectoparaziți specifici și comuni la păsările domestice și sălbatice din Republica Moldova

, , , , , ,
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Functional Ecology of Animals
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 367-374.
Disponibil online 25 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la studiul ortopterofaunei (Orthoptera) din municipiul Chişinău

, , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 346-348.
Disponibil online 25 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribuția speciei endemice din Crimeea Brephulopsis Cylindrica (Mollusca, Gastropoda, Enidae) în afara arealului nativ

,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 195-196.
Disponibil online 25 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale biologiei și ecologiei bivalvelor (mollusca, bivalvia) din Republica Moldova

, ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. Tipografia UST. 215-218.
Disponibil online 21 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul biologiei și ecologiei heteropterelor (heteroptera) din teritorii urbanizate

, ,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. Tipografia UST. 186-189.
Disponibil online 21 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate

, , , , , ,
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49