IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 60

2023 - 1

Prodrromul vegetației din Republica Moldova (clase, ordine şi alianțe)
,
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 200-206.
Disponibil online 20 April, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Sempervivo zeleborii-Schivereckion podolicae (Pînzaru et Ruschuk 2009) nom. nov. h.l. (Geranio robertiani-Asplenietalia trichomanis ferrez ex mucina 2016 ined) – alianță Pont-Dobrogeană
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, R. 2022. București. Universitatea din București. 36-36.
Disponibil online 15 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noutăți floristice din Republica Moldova
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, R. 2022. București. Universitatea din București. 34-35.
Disponibil online 15 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul Thymus L. (Lamiaceae) în flora Basarabiei
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Botanică
Nr. 1(24) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 30 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iridio variegatae-quercetum pubescentis Pînzaru, Cantemir et Belous ass. nova în vegetația Republicii Moldova
, ,
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(25) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 8 June, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurinetea stoechadifoliae Pînzaru cl. nova on the Pontic-Balkan limestone hills
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Revista Botanică
Nr. 2(25) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 8 June, 2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centaurea Angelescui Grinţ. în Rezervaţia Naturală Silvică „Vadul lui Isac”
, ,
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, R. 2022. București. Universitatea din București. 51-52.
Disponibil online 15 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - asociatie noua (Carpinion betuli Issler 1931) în Republica Moldova
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teucrio chamaedri-Caraganetum fruticis Pînzaru et Ruschuk, ass. nov. (Prunion fruticosae tx. 1952) – asociatie noua în Republica Moldova
,
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora vasculară din rezervația naturală silvică „Voinova”, Republica Moldova
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 171-179.
Disponibil online 30 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociaţia Hieracio Umbrosi-Quercetum Petraeae Pînzaru et al. 2017 în Ocolul Silvic Cărbuna, Republica Moldova
,
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 123-127.
Disponibil online 15 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ranunculus binatus Kit. ex Rchb. (Ranunculaceae Juss.) – specie rară în flora Republicii Moldova
, ,
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 266-271.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociația Carpino-Fagetum Paucă 1941 (Carpinion betuli Issler 1931) în Rezervația Științifică „Codru”
, ,
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. Pontos SC Europres SRL. 250-265.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thymus coldei Pînzaru sp. nova (Lamiaceae) in the flora of the Republic of Moldova
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Tiraspol State University
Journal of Plant Development
Nr. 28 / 2021 / ISSN 2065-3158 / ISSNe 2066-9917
Disponibil online 20 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crataego monogynae-Cerasetum mahaleb Pînzaru (Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952) – asociație nouă în vegetația de stâncării din Republica Moldova
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Botanică
Nr. 2(23) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 24 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prunetum tenellae Soó 1951 Vincetosum herbaceae Pînzaru subass. nova (Prunion fruticosae R. Tx. 1952) in the cliff vegetation of the Republic of Moldova
1 Tiraspol State University,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din Rezervația Naturală Silvică „Hîrtopul Moisei”
,
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. Pontos. 159-166.
Disponibil online 27 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centaurea ruthenica Lam. (Asteraceae Dumort.) in the flora of the Republic of Moldova
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Tiraspol State University
Journal of Plant Development
Nr. 28 / 2021 / ISSN 2065-3158 / ISSNe 2066-9917
Disponibil online 20 May, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Asociația Chamaecytisetum austriaci Pînzaru ass. nov. (Prunion fruticosae Tx. 1952) din Republica Moldova
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 157-164.
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”
,
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 168-174.
Disponibil online 16 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60