IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 22

2020 - 2

Rolul instrumentelor digitale în crearea lucrărilor de artă contemporană

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 246-250.
Disponibil online 5 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte interactive şi interdisciplinare în domeniul educaţiei plastice

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 219-224.
Disponibil online 5 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Continuumul spațio-temporal în artă și știință

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 96-105.
Disponibil online 16 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Autoportretul în artă: imortalizare sau aprofundare a sinelui

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Folklore between tradition and modernity

 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 42-42.
Disponibil online 3 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitul în opera de artă – mijloc de cunoaştere a lumii

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 239-244.
Disponibil online 25 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera de artă –element intermediar în dialogul artist - receptor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația „model - artist - spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Valori corelative în peisajul vest-european

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 191-196.
Disponibil online 28 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţământul şi educaţia artistică în societatea contemporană – probleme şi contradicţii

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. Tipografia "Centrografic". 288-291.
Disponibil online 2 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte conceptuale ale naturii statice în pictura europeană
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Valori ale contrariilor în creaţia artiştilor plastici din Republica Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură)
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation of reason and emotion in a work of art
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 17 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Metodologia receptării artistice a operei de artă (pictură)
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrariile ca analogie a armoniei în artele plastice
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Practici şi tendinţe în pictura contemporană
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(18) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metodologia analizei operei de artă
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(15) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22