IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 240

2021 - 6

The vector of the development of the education 4.0 project

, ,
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The need for 5G implementation and economic competitiveness

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using the revolution 4.0 for life on earth

, ,
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării economice asupra comerțului internațional

,
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 53-57.
Disponibil online 22 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcțiile care vor determina viitorul apropiat

,
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 28-32.
Disponibil online 22 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea formării profesionale în contextul revoluției 4.0

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 24

Training qualified specialists of israel labor market

,
Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . 61-66.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The experience of countries in diminuing the experience of brain drain

, , Sulym Alexey
1 Free International University of Moldova,
2 Odessa National Economic University
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . 51-60.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dynamics and alternatives in the global energy market

, , ,
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . 41-51.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The current state of the world economy, international economic relations and the paradigm of global issues

Kozak Yury, ,
1 Odessa National Economic University,
2 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
3 Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . 5-11.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opportunities In The Age Of Climate Change Through Cultivation Of Energy Plants In “Siret-Prut-Nistru” Euroregion

, ,
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. Performantica. 217-233.
Disponibil online 11 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile

, ,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 123-124.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repercusiunea pandemică asupra economiei mondiale

, ,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 120-122.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții

, ,
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. Institutul Național de Cercetări Economice. 108-109.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea dezvoltării turismului gastronomic în Asia

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea specialiștilor performanți în condițiile societății informaționale

, ,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea turismului in zona Maramures

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 46-50.
Disponibil online 4 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU-Turkey natural gas unity: opportunities and constraints for Turkey to become a gas hub

, ,
1 Free International University of Moldova,
2 Moldovagaz SA
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European industrial-economic strategy

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information society and knowledge society

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 240