IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 40

2021 - 8

Alexander Bernardazzi (1831-1907) (On the 190th anniversary of the famous architect)

Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architects and construction of religious buildings in Bessarabia (second half of the XIX century – 1917)

Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The well-known architect Alexander Iosifovich Bernardazzi (1831–1907) (on the occasion of the 190th anniversary)

Chastina Alla
State University of Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandru Bernardazzi: contribuții la estetica orașului Chișinău

, ,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historiographic overview: the oeuvre of Bessarabia architects in scientific publications and archival sources in the second half of the XIX century. – 1917 year

Chastina Alla
1 Institute of Cultural Heritage,
2 State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 54-56.
Disponibil online 2 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre amenajarea Grădinii Publice (Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”) din Chișinău în secolul al XIX-lea

Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale:
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Fox Trading SRL. 46-46.
Disponibil online 28 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The prominent architect Alexander Iosifovich Bernardazzi (1831–1907) (on the occasion of his 190th anniversary)

Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 32-32.
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль Митрополита Гавриила Бэнулеско-Бодони в привлечении квалифицированных специалистов-архитекторов для устройства новой Бессарабской области после 1812 г.

Частина Алла
Молдавский Государственный Университет
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 91-98.
Disponibil online 25 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

Chastina Alla
State University „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From the history of English club in Chișinău

Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Архитектор Леопольд Шейдевандт и его проект Кишиневского женского епархиального училища

Частина Алла
Институт культурного наследия АНМ
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. Tipogragia Garomont Studio. 133-143.
Disponibil online 5 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unique documents and photographs from the personal fund of the artist Glebus Sainciuc in the National Archive of the Republic of Moldova

, Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipogragia «Grafema Libris». 18-19.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File din istoria spitalului evreiesc din Сhişinău

Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipogr. „Grafema Libris". 302-308.
Disponibil online 13 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spectacular buildings in Bessarabia in the second half of XIX - 1917 (According to the documents of the National Archive of the Republic of Moldova)

Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 28-28.
Disponibil online 11 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clădiri pentru spectacole în Basarabia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – 1917 (conform documentelor din arhiva națională a Republicii Moldova)

Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 98-103.
Disponibil online 4 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din istoria clubului englez din Chișinău (conform documentelor din arhiva națională a Republicii Moldova)

Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. CEP USM. 66-67.
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Архитектурное наследие Кишинева первой половины XIX в. в специальной литературе и источниках (историографический анализ научных публикаций и источников)

Частина Алла
1 Институт культурного наследия,
2 Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. 108-127.
Disponibil online 11 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria construirii primei clădiri din piatră a circului-teatru din Chișinău in anii 1911-1918

Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale:
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Garomont Studio". 36-37.
Disponibil online 10 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Архимандрит архитектор Иоанникий (1777–1851)

Частина Алла
Институт культурного наследия
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.
2020. Iaşi – Chişinău. 170-183.
Disponibil online 2 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The creativity of architects Francesco Boffo and Ippolit vander-Schkruf in Bessarabia for the first half of the XIX century. (On the 160th anniversary of the construction of the monument in the memory of the Battle of Cahul)

Chastina Alla
Institute of Cultural Heritage
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40