IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Ganea Victoria Mihail - 13
Revista: Economie şi Sociologie

2014 - 3

Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova
Ganea Victoria
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de funcţionare a politicii inovaţionale in scopul activizării creşterii economice
Ganea Victoria, Bujor Oleg
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The financing process of small and medium business in the Republic of Moldova
Ganea Victoria
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Trecerea la modelul inovaţional de dezvoltare a economiei naţionale şi necesitatea sprijinului financiar al acestui proces
Ganea Victoria
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Eficienţa finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii: Oportunităţi pentru Republica Moldova
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele investiţiilor străine directe asupra întreprinderilor din RM
Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic
Ganea Victoria, Copăceanu Cristina
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificări financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din RM
Ganea Victoria, Sanduţa Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni asupra principiilor metodice de planificare macroeconomică
Ganea Victoria, Sanduţa Tatiana, Maximilian Silvestru
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de esenţă ale investiţiilor în educaţie şi formare profesionala
Creciun Ala, Ganea Victoria
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile activităţii de investiţie în inovaţii
Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aspecte ale evoluţiei grupelor financiar industriale
Ganea Victoria, Lîsîi Tatiana, Iliadi Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inovării asupra competitivitaţii agenţilor economici
Ganea Victoria, Lîsîi Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13