IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 16

2020 - 3

Aspecte metodologige referitoare la formarea motivației elevilor de a practica sistematic şi independent exerciţiul fizic sportul pentru sǎnǎtate

,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 114-120.
Disponibil online 24 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații referitoare la componentul cognitiv al programelor curriculare de educație fizică (ediția 2010 și 2019) pentru ciclul liceal

, ,
1 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 98-101.
Disponibil online 24 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia dezvoltării și evaluării calităților fizice a elevilor din clasele primare prin intermediul testelor motrice

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceu Privat "Da Vinci",
3 Gimnaziul „V. Gangal”, Horodiște, r-l Dondușeni
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 193-197.
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Densitatea pedagogică și motrice a lecţiei de educaţie fizică în clasele primare

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul „Savciuc Mihail” s. Buşila, r-l Ungheni ,
3 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 368-372.
Disponibil online 24 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аbordări de conţinut al învăţământului profesional turistic

,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 418-422.
Disponibil online 30 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Educaţia olimpică - componentă importantă a formării personalitaţii sportivului contemporan

, ,
1 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 306-308.
Disponibil online 21 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoaşterea de către elevi a terminologiei sportive: probleme şi soluţii

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Şcoala Profesională Cimişlia,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 202-204.
Disponibil online 11 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul dezvoltării calităţilor motrice şi antrenarea acestora în cadrul activităţii independente a elevului desfăşurate la domiciliu

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 324-327.
Disponibil online 21 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţie fizică a elevilor din clasele primare: probleme şi soluţii

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 255-258.
Disponibil online 18 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Tehnici de evaluare a competenţelor cognitive a elevilor clasei a IV-a la disciplina de studii „Educaţie fizică”

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul Rudi, Soroca,
3 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. Tipografia din Bălţi. 276-281.
Disponibil online 12 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Health Education - an Organic Component of School Curricula of Physical Education

State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. LUMEN Conference Center. 231-233.
Disponibil online 29 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опыт формирования научно-теоретических основ здорового образа жизни у учащихся начальных классов

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
3 Şcoala Primară „Spiridon Vangheli” din Bălți
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. (Tipogr. "A & V Poligraf"). 310-312.
Disponibil online 1 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul întrunirilor metodice în dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de educaţie fizică

, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul Rudi, Soroca
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. (Tipogr. "A & V Poligraf"). 253-255.
Disponibil online 27 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Educaţia olimpică a elevilor prin intermediul valorilor Muzeului sportiv şcolar

,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar
2016. Chișinău, Republica Moldova. SRL „Garomont Studio”. 39-43.
Disponibil online 25 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Profesorul Nicolae Grozavu la 50 de ani
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forumul internaţional al profesorilor de educaţie fizică
, ,
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16