IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 5

2020 - 1

Repere teoretice şi practice ale asistenţei psihopedagogice în învăţământul universitar incluziv

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia UPS "Ion Creangă". 322-329.
Disponibil online 14 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Realitati şi principii actuale în abordarea dizabilitatii şi a incluziunii la nivel international

, ,
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. "Print-Caro" SRL. 457-461.
Disponibil online 9 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

РЕЦЕНЗИЯ на монографию „Теоретико-методологические основы организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с населением Республики Молдова”
Раку Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 15(3) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Probleme şi perspective privind protecţia, integrarea, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi: programe de perspectivă
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinetoterapia şi dieta echilibrată în recuperarea obezităţii la copii
, ,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5